სიახლეები

 სტარტერის ჩამრთველი რელე (კნოპკა)

სტარტერის ჩამრთველი რელე (სტარტერის კნოპკა) ასრულებს მნიშვნელოვან ფუნქციას.  მან უნდა უზრუნველყოს სტარტერის ბენდექსის გამართული მუშაობა ავტომობილის დაქოქვისას. სტარტერის კნოპკის მწყობრიდან გამოსვლა აფერხებს სტარტერის გამართულ მუშაობას. მისი შეკეთება თითქმის შეუძლებელია და ამიტომ უმჯობესია შეიცვალოს ახლით. 

დაგვიკავშირდით ჩვენ აუცილებლად დაგეხმარებით