სერვისი

01

დიაგნოსტიკა

ავტომობილის შემქმნელის ან გენერატორის შეკეთებამდე აუცილებელია დიაგნოსტიკის ჩატარება. ამ პროცედურის განმავლობაში ხორციელდება მექანიკური დაზიანების არსებობისთვის მოწყობილობის სრული ინსპექტირება და ყველა მისი კომპონენტი.

 

AGS- ის მომსახურების ცენტრებში ელექტრო კომპონენტების ტესტირება ხორციელდება ამ მიზნით განკუთვნილი პროფესიული ტესტირების აღჭურვილობის დახმარებით.

04

აღდგენა გარანტიით

ავტომობილის შემქმნელის ან გენერატორის შეკეთებამდე აუცილებელია დიაგნოსტიკის ჩატარება. ამ პროცედურის განმავლობაში ხორციელდება მექანიკური დაზიანების არსებობისთვის მოწყობილობის სრული ინსპექტირება და ყველა მისი კომპონენტი.

 

AGS- ის მომსახურების ცენტრებში ელექტრო კომპონენტების ტესტირება ხორციელდება ამ მიზნით განკუთვნილი პროფესიული ტესტირების აღჭურვილობის დახმარებით.

02

სტარტერების რემონტი(შეკეთება)

ავტომობილის შემქმნელის ან გენერატორის შეკეთებამდე აუცილებელია დიაგნოსტიკის ჩატარება. ამ პროცედურის განმავლობაში ხორციელდება მექანიკური დაზიანების არსებობისთვის მოწყობილობის სრული ინსპექტირება და ყველა მისი კომპონენტი.

 

AGS- ის მომსახურების ცენტრებში ელექტრო კომპონენტების ტესტირება ხორციელდება ამ მიზნით განკუთვნილი პროფესიული ტესტირების აღჭურვილობის დახმარებით.

05

შემაგენელი ნაწილების გაყიდვა

ავტომობილის შემქმნელის ან გენერატორის შეკეთებამდე აუცილებელია დიაგნოსტიკის ჩატარება. ამ პროცედურის განმავლობაში ხორციელდება მექანიკური დაზიანების არსებობისთვის მოწყობილობის სრული ინსპექტირება და ყველა მისი კომპონენტი.

 

AGS- ის მომსახურების ცენტრებში ელექტრო კომპონენტების ტესტირება ხორციელდება ამ მიზნით განკუთვნილი პროფესიული ტესტირების აღჭურვილობის დახმარებით.

03

დინმოს(გენერატორის) შეკეთება

ავტომობილის შემქმნელის ან გენერატორის შეკეთებამდე აუცილებელია დიაგნოსტიკის ჩატარება. ამ პროცედურის განმავლობაში ხორციელდება მექანიკური დაზიანების არსებობისთვის მოწყობილობის სრული ინსპექტირება და ყველა მისი კომპონენტი.

 

AGS- ის მომსახურების ცენტრებში ელექტრო კომპონენტების ტესტირება ხორციელდება ამ მიზნით განკუთვნილი პროფესიული ტესტირების აღჭურვილობის დახმარებით.

06

სტარტერები და გენერატორები

ავტომობილის შემქმნელის ან გენერატორის შეკეთებამდე აუცილებელია დიაგნოსტიკის ჩატარება. ამ პროცედურის განმავლობაში ხორციელდება მექანიკური დაზიანების არსებობისთვის მოწყობილობის სრული ინსპექტირება და ყველა მისი კომპონენტი.

 

AGS- ის მომსახურების ცენტრებში ელექტრო კომპონენტების ტესტირება ხორციელდება ამ მიზნით განკუთვნილი პროფესიული ტესტირების აღჭურვილობის დახმარებით.

დაგვიკავშირდით!  ჩვენ აუცილებლად დაგეხმარებით

დიაგნოსტიკა და 

დეფექტაცია

სტარტერის რემონტი

(შეკეთება)

დინამოს (გენერატორის) შეკეთება

წარმოდგენილი ბრებდები

 ნაწილების ყიდვა-გაყიდვა

გარანტიული მომსახურება